HİZMETLERİMİZ

MARKA

Başvuru ve Tescil İşlemleri
Araştırma ve İzleme Hizmetleri
İtiraz Dosyalama
Karşı Görüş Sunma
Lisans
Devir
Unvan ve Adres Değişikliği
Birleşme
Kısıtlama ve Geri Çekme
Yenileme
Tanınmış Marka Başvurusu

TASARIM

Başvuru ve Tescil İşlemleri
Yenilik ve Ayırt Edicilik Değerlendirmesi
İtiraz ve Bunla İlgili Takip İşlemleri
Lisans
Devir
Unvan ve Adres Değişikliği
Birleşme
Kısıtlama
Yenileme

PATENT

Ulusal Patent Başvuruları
Validasyon İşlemleri
PCT Başvuruları
Patent Araştırması
Patent Çevirileri
Tescil Sonrası İşlemler
Yıllık Ücret Ödemeleri
Danışmanlık
Durum Kontrolleri

ULUSLARARASI MARKA VE TASARIM

WIPO yolu ile Yurt Dışı Marka Başvurusu
WIPO’dan Türkiye’ye Yapılan Başvuru İşlemlerinin Kontrol ve Takibi
KKTC’ye Başvuru
Ulusal Ülke Ofisleri Aracılığı ile Başvuru
Araştırma ve İzleme İşlemleri
Yenileme İşlemleri
Diğer Değişiklikler

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru
Tescil
Değişiklikler
Geri Çekme

ALAN ADI

Başvuru
Araştırma
Yenileme
Uluslararası Tahkim Yolu ile Alan Adı İtirazları

BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ

Başvuru
Tescil

HUKUKİ İŞLEMLER

İptal ve Hükümsüzlük
Gümrük İşlemleri
Taklitle Mücadele