ULUSLARARASI MARKA BAŞVURU YÖNTEMLERİ

ULUSLARARASI MARKA BAŞVURU YÖNTEMLERİ Yurt dışı marka başvurusu iki yolla yapılabilir. İlki ulusal patent ofislerine o patent ofislerinde işlem yapma yetkisine sahip vekiller aracılığı ile yapılan başvuru iken,  ikincisi şu an için 107 ülkenin dahil olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde (WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)) yapılan başvurulardır. WIPO başvurusu çoklu ülke seçimlerinde maliyet anlamında en avantajlı…